ข่าวอุตสาหกรรม

  • แก้วน้ำที่ดีที่สุด

    หลังจากทิ้งแก้วน้ำฉนวน 16 อันที่เต็มไปด้วย Slurpee ไว้ที่เบาะหน้าของรถเก๋งร้อนเราเชื่อว่าแก้วน้ำ Hydro Flask 22 ออนซ์ดีที่สุดสำหรับคนส่วนใหญ่ แม้ในขณะที่ต้องทนทุกข์ทรมานจากความร้อน 112 องศาเราพบว่าค่าฉนวนระหว่างแก้วน้ำส่วนใหญ่ถึงทั้งหมดมีประสิทธิภาพ (พวกเขาทั้งหมดสามารถเค ...
    อ่านเพิ่มเติม